ხუთშაბათი 19 ოქტომბერი 2017 წელი 15:34:16
Gverdis naxva sheudzlia mxolod avtorizebul momxmarebels
Metsaxeli:

Paroli:

damaxsovreba